VKRT seminars of Plastic and Rubber sector               

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

 VKRT Meetings

12-02-2004: NVR-/VKRT -BIJEENKOMST - 2004

School van de Toekomst
Vlijmenseweg 2

's-Hertogenbosch


Seminar schema

Tijd
09.15

Author(s)
drs. K.E. Knol - Syntens

Onderwerp
Bevordering innovatie binnen de rubber- en kunststoindustrie

Tijd
10.05

Author(s)
ing. F.J. Baarslag -NVR

Onderwerp
Visie NVR m.b.t. stoffenbeleid en waarde Kennissyteem voor rubberindustrie

Tijd
10.20

Author(s)
drs. L.M. van der Vliet - Ministerie SZW

Onderwerp
Visie Ministerie SZW m.b.t. Nederlands en Europess stoffenbeleid in relatie tot met name arbeidsomstandigheden

Tijd
10.35

Author(s)
drs.M. le Feber - TNO Chemie
ing. M. van Wijk - BECO
ing. F. Baarslag - NVR

Onderwerp
Demonstratie op hoofdlijnen van e inhoud van het Kennissysteem en aanwijzingingen voor het gebruik

Tijd
11.05

Onderwerp
Koffiepauze

Tijd
11.20

Onderwerp
Praktijkoefeningen met het Kennissysteem onder begelieding van bouwers van het kennissysteem

Tijd
12.20

Onderwerp
Terugkoppeling door de deelnemers over het werken met het Kennissysteem

Tijd
13.00

Onderwerp
Uitgebreide broodjeslunch

Tijd
14.05

Author(s)
Hansen en Rosenthal

Onderwerp
Lezing over PAK-vrije olie

Tijd
14.45

Author(s)
dr. R. Datta - Teijin Twaron

Onderwerp
Reinforcement in tire tread compounds by using Aramid short fibers

Tijd
15.45

Author(s)
ing. L. batenburg - TNO/TPD

Onderwerp
Nano-filler: welke processen zijn beschikbaar om anorganishe deeltjes op nano-schall te verdelen in polymeren

Tijd
16.30

Author(s)
mr. K. Rathberger, graphit Kropfmuehl AG

Onderwerp
Expandable Graphite as flame retardant additive in polymers

Tijd
17.15

Onderwerp
Afsluitende borrel


 Seminar schema