VKRT seminars of Plastic and Rubber sector               

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

 VKRT Meetings

09-02-2012: Legislation, Classification and Waste  

Oude Tolhuys Weg naar Rhijnauwen 13-15

Utrecht 3584 AD


Seminar schedule

Time
13.00

Subject
Ontvangst en registratie

Time
13.30

Subject
Opening door de voorzitter VKRT

Time
13.40

Author(s)
Koen Smets*, Joost Komijn Van Gansewinkel Groep bv

Subject
Rubberafvallen: afval of grondstof ?

Rubberafvallen: afval of grondstof ?   

In deze presentatie willen we,
Time
14.20

Author(s)
Jos van Bree B en E Ondersteuning + Advies

Subject
PGS 15 : Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 15 : Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen   

De opslag van gevaarlijke stoffen dient volgens vaste protocollen te geschieden. Er zijn speciale richtlijnen hiervoor opgesteld. De regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is vastgelegd in PGS 15. De verwachting is dat de gedeeltelijk geactualiseerde PGS 15 voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen eind 2011/begin 2012 gereed zal zijn voor publicatie. [De inhoud van de lezing bestaat uit:] - Een totaaloverzicht van de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen en met name de opslag hiervan. - PGS15 : Historie Reikwijdte PGS 15 Wettelijke status Globaal overzicht van de verplichtingen Enkele relevante begrippen Aanpak - Relatie PGS, ADR, CLP, REACH - Actualisatie PGS 15 norm (gedeeltelijke actualisatie 2011/2012) Doelstelling van de lezing is het geven van de benodigde informatie en verplichtingen die volgen uit de PGS 15, het geven van een plan van aanpak en een overzicht van de komende actualisatie.
Time
15.00

Author(s)
Ivo Erens B en E Ondersteuning + Advies

Subject
ViB 2.0 : Veranderingen in de wereld van het veiligheidsinformatieblad

ViB 2.0 : Veranderingen in de wereld van het veiligheidsinformatieblad   

MSDS, SDS, ViB allemaal verschillende namen voor
Time
15.40

Subject
Pauze

Time
16.10

Author(s)
Jolanda Neeft NRK

Subject
REACH Huidige stand van zaken en vooruitblik

NRK

REACH Huidige stand van zaken en vooruitblik   

De eerste stoffen staan op de autorisatielijst. Wat zijn de gevolgen hiervan? Op de kandidatenlijst staan meer dan 70 stoffen. Welke stoffen zijn nog meer in de gevarenzone? De eerste registratiedeadline in 2010 is geweest, wat zijn de lessons learned en een vooruitzicht naar de volgende registratiedeadline in 2013.
Time
16.50

Author(s)
Diana Martens, Renske Beetstra Inspectie SZW

Subject
REACH en wat betekent dit in het licht van arbeidsomstandigheden?

REACH en wat betekent dit in het licht van arbeidsomstandigheden?   

In deze presentatie wordt ingegaan op REACH en de eindgebruikersverplichtingen en de aansluiting van deze verplichtingen op arbeidsomstandigheden. Ook wordt kort aandacht besteden aan de
Time
17.30

Subject
Aperitief

Time
18.15

Subject
Diner


 Seminar schedule