Links: Companies, institutes, organisations, suppliers of Plastic and Rubber sector            

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Rubber & Plastic sectorLinks

Links for "SEHQ"

Arboplaats

website Others

Arboplaats, opgericht in 2008, is een innovatief onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op het verbeteren van de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers, met specifieke aandacht voor gezond en veilig werken. Door middel van onderzoeks- en adviestrajecten, maar ook door de ontwikkeling van nieuwe producten (Mijn RI&E en ArboCatalogus) en diensten (training en coaching) helpt Arboplaats bedrijven bij het optimaliseren van de inzetbaarheid van haar medewerkers.

  • SEHQ

BenE Ondersteuning + Advies

website Others

BenE Ondersteuning + Advies
Bereikbare kennis
Opgeleid binnen de grote industriële bedrijven zochten wij (Jos van Bree + Ivo Erens) naar een nieuwe uitdaging. Een uitdaging waarin we zowel onze kennis alsook onze passie kunnen
vervullen. Vanuit dit oogpunt is in 2007 BenE Ondersteuning + Advies opgericht.

In BenE wordt onze kennis van de wetgeving op het gebied van KAM-management en stoffencommunicatie gekoppeld aan onze passie om mensen te helpen. Op een praktische en
pragmatische manier willen we MKB-bedrijven helpen bij alle onderwerpen die betrekking hebben op KAM-management (Energie, Milieu, Arbo, Veiligheid en Managementsystemen) en
Stoffencommunicatie (Veiligheidinformatiebladen, REACH en GHS), met als doel: onze kennis voor u bereikbaar te maken!

ProQESH

website Others

ProQESH ondersteunt en adviseert bedrijven op het gebied van KAM/QESH Management & Energiemanagement. Op basis van jarenlange ervaring binnen de werkterreinen van kwaliteit, milieu, energie, arbo en veiligheid brengt ProQESH kennis op een praktische en pragmatische wijze bij u in huis!

ProQESH is het preventieve middel dat ingezet kan worden om te voldoen aan de geldende regels zonder dat het u enorm veel tijd, werk en/of middelen kost. Specifieke kennis wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van een onderneming met als doel het voldoen aan wet- en regelgeving en daarmee het behouden en/of verstevigen van de marktpositie van uw organisatie.

ProQESH heeft vele jaren ervaring op het gebied van KAM/QESH Management binnen (middel)grote (inter)nationale chemische bedrijven bij het toepassen en implementeren van nationale en Europese regelgeving met vernieuwingen en aanpassingen aan milieu- en veiligheidsregels, ISO-ontwikkelingen enerzijds en energiemanagement anderzijds. Aandacht voor een goede verhouding tussen kosten, baten en verplichtingen staat hierbij voorop.

ProQESH zet zich in om kennis bereikbaar te maken voor de ondernemer en daarbij een gedegen partner te zijn. ProQESH is behalve leverancier van diensten tevens een toevoeging aan uw bedrijfsvoering.

TNO Quality Services

website Universities/Institutes

TNO Quality Services offers a broad package of quality services in the field of plastic and rubber products, corresponding production lines and applications.

 

We focus mainly on:

  • Performing measurements, testing, studies, regulations as well as physical and en (bio)chemical analyses including the corresponding interpretations for the quality, durability and safety of products and systems
  • Assessing the quality and safety of products and systems including, if required, classification and certification on the basis of legal, industry sector or voluntary systems.
  • Independent damage studies and risk analyses
  • Second opinions and arbitrage
  • Information on product quality, regulations, admission procedures, standards, technological and market developments