Links: Companies, institutes, organisations, suppliers of Plastic and Rubber sector            

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Rubber & Plastic sectorLinks

Link of Rubber Sector

Bond voor Materialenkennis

website Organisation

De Bond voor Materialenkennis is als onafhankelijke beroepsorganisatie al 70 jaar een ideaal trefpunt voor onderzoekers en technici uit bedrijven en instellingen. De Bond vervult een brugfunctie tussen theorie en praktijk, tussen wetenschap en bedrijfsleven. De Bond voor Materialenkennis stelt zich ten doel kennis te bevorderen en te verspreiden op het gebied van materialen en de verwerking en de toepassing ervan in de praktijk. De Bond is niet alleen actief op het gebied van de materiaalkunde zelf (metalen, bouwmaterialen, agromaterialen, kunststoffen, verf, rubber), maar ook op het gebied van bijzondere materiaalaspecten, zoals tribologie, corrosie, reologie, hechting, warmtebehandeling, vermoeiing en niet-destructief onderzoek. Veel aandacht gaat ook uit naar het verwerken en bewerken (o.a. met lasers), naar ontwerpen en construeren, naar milieuaspecten, duurzaamheid en schadetolerantie. Op al deze gebieden bevordert de Bond onderzoek en verspreidt hij kennis, zowel in openbare als besloten bijeenkomsten, via onderzoeksrapporten, tijdschriftartikelen en voorlichtingsbladen.