Links: Companies, institutes, organisations, suppliers of Plastic and Rubber sector            

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Rubber & Plastic sectorLinks

Links for "Organisation"

Bond voor Materialenkennis

website Organisation

De Bond voor Materialenkennis is als onafhankelijke beroepsorganisatie al 70 jaar een ideaal trefpunt voor onderzoekers en technici uit bedrijven en instellingen. De Bond vervult een brugfunctie tussen theorie en praktijk, tussen wetenschap en bedrijfsleven. De Bond voor Materialenkennis stelt zich ten doel kennis te bevorderen en te verspreiden op het gebied van materialen en de verwerking en de toepassing ervan in de praktijk. De Bond is niet alleen actief op het gebied van de materiaalkunde zelf (metalen, bouwmaterialen, agromaterialen, kunststoffen, verf, rubber), maar ook op het gebied van bijzondere materiaalaspecten, zoals tribologie, corrosie, reologie, hechting, warmtebehandeling, vermoeiing en niet-destructief onderzoek. Veel aandacht gaat ook uit naar het verwerken en bewerken (o.a. met lasers), naar ontwerpen en construeren, naar milieuaspecten, duurzaamheid en schadetolerantie. Op al deze gebieden bevordert de Bond onderzoek en verspreidt hij kennis, zowel in openbare als besloten bijeenkomsten, via onderzoeksrapporten, tijdschriftartikelen en voorlichtingsbladen.

 • Organisation

C02 operate- pro poor emission reduction

website Organisation

Social entrepreneurs work from an ambition to bring about societal change. Social entrepreneurs are often characterized by an innovative and interdisciplinary approach. But such a mission can only last if it is economically effective. Commercial activities give us the security to generate our own income and to create independency. Social entrepreneurship starts from the basis, or the place where the problem is most felt. Not surprisingly, we use the concept of Free Prior and Informed Consent (FPIC) in all our projects both in the Netherlands and in Indonesia.

 • Organisation

Deutsche Kautschuk Gesellschaft - DKG

website Organisation

Founded in 1926, the mission of DKG is „the promotion and the distribution of scientific knowledge concerning the production and the chemical, physical and technical behavior of rubber and rubber-elastic materials“. DKG is a registered non-profit organisation, having its seat in the Haus der Kautschukindustrie, Zeppelinallee 69, 60487 Frankfurt/Main.

“Looking ahead” defines today`s activities of DKG. Due to a flood of information, the interexchange between experts is gaining importance. Identifying competent contact persons, discussing challenges together and finding realtime solutions is more important than ever. DKG is offering a broad “E2E”-platform: from expert to expert.

 • Four regional groups („Regionalgruppen“) are supporting DKG: North, Rhineland-Westfalia, South- and Southwest-Germany and East.

 • DKG is organising the triannual Deutsche Kautschuk-Tagung DKT (German Rubber Conference).

 • DKG supports workshops for beginners and professionals.
 • DKG sets up several expert-forums.
 • 
DKG is promoting research and development.

 • DKG is honoring outstanding personalities in a Rubber Hall of Fame.

 • DKG is part of a global network, including research institutes, universities and federations.
 • DKG: „Tradition meets science meets industry“.

DHVEnvironment and Safety advice for the industry

website Organisation

DHV Environment and Safety advice industry is part of DHV Consultancy and Engineering. This team has its backbone in the engineering and contracting world and currently has 60 consultants specialised in the area of industrial consulting. It combines a strong technical background with valuable experience acquired in industrial projects. Whether it concerns organisations, law or legislation, process safety, work safety or emission reduction and handling, in industry we know the way. And not only in Holland but also beyond its borders.

Dutch Polymer Institute - DPI

website Organisation

DPI was established in 1997 as an initiative of the Dutch Ministries of Economic Affairs (EZ), Education, Culture and Science (OC&W) and Agriculture, Environment and Fishery (LNV). DPI is a public-private-partnership between the main polymer producing and processing industries in the Netherlands and selected knowledge institutes (universities and TNO) that have a track record in the research field of polymers and polymer processing.

Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie

website Organisation

De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) is per 1 januari 1998 ontstaan uit de samenwerking tussen de NFK en de NVR. Als overkoepelend orgaan voor de rubber- en kunststofindustrie treedt de NRK op als spreekbuis en belangenbehartiger voor de gehele bedrijfstak. Met haar 25 brancheverenigingen en de ca. 670 ledenbedrijven - goed voor een vertegenwoordiging van ruim 80% van het Nederlandse marktvolume - weet de Federatie NRK zich stevig verankerd in de rubber- en kunststofwereld. De gehele bedrijfskolom is binnen de brancheorganisatie vertegenwoordigd: kunststof- en rubberverwerkers, recyclingbedrijven, leveranciers van grondstoffen en additieven, en leveranciers van machines en hulpapparatuur. Bij de Federatie NRK staan de volgende doelstellingen centraal: 1. Bundelen van de krachten van de rubber- en kunststofindustrie 2. Faciliteren van de bij de Federatie aangesloten brancheverenigingen 3. Stimuleren van het gebruik van rubber en kunststof 4 .Belangenbehartiging naar overheden en andere partijen: aandacht voor mens en milieu, economie en innovatie 5 .Realiseren van kennisoverdracht. De Federatie NRK pakt industriebrede onderwerpen aan die relevant zijn voor haar achterban. De acties die de Federatie opzet, kunnen liggen op economisch, technisch of sociaal gebied, maar ook op gebieden als onderwijs en kennisoverdracht. Voor de meer sectorale belangen zijn de ledenbedrijven actief in

 • Organisation

Gapkindo

website Organisation

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) or the Rubber Association of Indonesia is an association of Indonesian enterprises dealing in rubber.The objective of Gapkindo is to develop and improve production, processing and marketing of Indonesian natural rubber as one of the important export products of Indonesia.
Members of Gapkindo comprise of rubber plantations (state-owned, private-national as well as foreign-capital), processors, exporters, traders (brokers, dealers) and buyer representative.  As of July 2012 total membership counts to 160 companies.
Gapkindo organization consists of a Governing Board in the Jakarta Secretariat and Branches in each rubber producing province, namely North Sumatera (including Aceh), West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Lampung,Bengkulu, West Kalimantan, South/Central Kalimantan, and Java.
Gapkindo was founded in Jakarta on May 25, 1971 during the peak of movement to establish production of technically specified rubber in Indonesia, which is presently well-known as Standard Indonesian Rubber (SIR).  At first, the name of the association was Persatuan Pengusaha Karet Spesifikasi Teknis Indonesia (PPKSTI) or the Indonesian Association of Technically Specified Rubber Producers.  This was later changed to Gapkindo, hence The Rubber Association of Indonesia to include also producers of others types of natural rubber, traders and buyer representatives.
Gapkindo holds its Congress regularly once every three years to direct the policy of the association and to elect a new Governing Board.  To conduct the policy, the Board appoints an Executive Director, two Assistant Executive Director and an Office Manager to take care of daily activities of the Secretariat.

 • Organisation

Inspectie SZW

website Organisation

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

 • Organisation

International Institute of Synthetic Rubber Producers - IISRP

website Organisation

The IISRP is an international not-for-profit trade association with 50 corporate members domiciled in 20 countries who produce 95 percent of the world supply of synthetic rubber. Incorporated in 1960 and headquartered in Houston, Texas, the Institute also supports offices in London and Tokyo. The Institute is organized into three geographic sections; the Far East Section; the European Section;, and the Americas Section.

 • Organisation

International Rubber Study Group

website Organisation

The International Rubber Study Group provides a forum for the discussion of matters affecting the supply and demand for both synthetic and natural rubber. It covers all aspects of the world rubber industry, including marketing, shipping distribution, trade in raw materials and the manufacture and sale of rubber products. The Study Group is the authoritative source of statistical data supplied by Member Governments and other countries and organizations on production, consumption and trade in rubber and rubber products. It prepares current estimates and forecasts future trends, and undertakes and publishes statistical, economic and techno-economic studies on specific aspects of the industry.

 • Organisation

Kiwa Nederland BV

website Organisation

Kiwa is an international quality authority, permanently occupied with improving processes, products, employees and organisations. We do so not only by helping companies handle certification requirements, but also by offering services in the fields of training, inspection, consultancy, research and technological know-how. As each market requires its own specific expertise, we have organised ourselves according to market sectors.

KunststofNet

website Organisation

KunststofNet biedt u een schat aan informatie over de materialen rubber en kunststof. U vindt de informatie op:
- de rubber- en kunststof-evenementenkalender
- het opleidingenaanbod voor de kunststofindustrie
- wie levert wat in de rubber- en kunststofindustrie
- onderzoeksgegevens ten aanzien van materialen, verwerkingstechnieken, e.d.
U kunt ook op het discussieplatform met branchegenoten interactief discussiëren over verschillende aspecten van rubber en kunststof.

MERL

website Universities/Institutes

MERL is an independent British company, founded in 1986, located in Hertford, 30 miles (50 km) north of London, England. MERL is registered to ISO 9001 by BSI and a member of AIRTO (Association of Independent Research and Technology Organisations). MERL also hold Investors in People (IIP) status. MERL offers a range of independent contract R & D services and consultancy in polymer engineering with a multi-disciplinary team of highly qualified staff. Specialist knowledge of non-metallic and related materials (rubber, TPE, thermoplastics) Mechanical testing of materials and components Stress, chemical, failure and design analysis including FEA Chemical resistance testing including material compatibility and durability assessment in hostile environments Rubber compounding and prototype development Engineering design & manufacture of bespoke test equipment Specialist training courses Licensing of IPR Services are provided internationally to the oil and gas, automotive, aerospace/defense, medical, civil, chemical, utilities and other industries. Bespoke single client projects International multi-client (joint industry) projects European and UK government funded projects

Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten (NVR)

website Organisation

The Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten (NVR) was founded on October 29, 1920 by a large group of companies who manufacture rubber and plastic products in the Netherlands. The NVR is a fully independent legal entity and is registered at the Chamber of Commerce in The Hague. Within the NVR the member companies are clustered in sections. The Section Technical Rubber Articles (TRA) is one of them. The goal of the NVR is to represent the interests of its member companies in the broadest sense of the word, both nationally and internationally. The main activity is to supply independent information about rubber and plastic products and its applications. The NVR is the organisation in the Netherlands for market parties, politics, environmental and consumer organisations, trade unions and other organisations. By transmitting knowledge, the NVR wants to contribute to practical standards, directives and legislation for the development, use, recycling and disposal of rubber and plastic products.

 • Organisation

NRK

website Organisation

De NRK behartigt de belangen van de rubber-, recycling- en kunststofindustrie. Bij de NRK zijn ca. 450 bedrijven gebundeld in 20 brancheverenigingen.

 • Organisation

Rubber en kunststof op het vmbo

website Universities/Institutes

Op deze website vindt u informatie over rubber, kunstststof en de industrie, opdrachten over deze onderwerpen en een rubber- en kunststofquiz.

 

Projectpartners
Deze website werd ontwikkeld door Stichting C3 en de Federatie NRK samen met Vredestein, Alligator Plastics, DPI B.V., Dyka, het Mikrocentrum en de volgende vmbo-scholen: het ISG Arcus in Lelystad, het Hooghuis Lyceum locatie centrum en locatie zuid-west en het IVO in Deurne.

 

Doel
Het doel van deze website is om jongeren, en met name leerlingen uit vmbo-2 bekend te maken met toepassingen van rubber en kunststof en beroepen in de rubber- en kunststofindustrie.

 

Voor in de les 
De website kan in de natuur/scheikundeles worden gebruikt. Kijk voor tips en ideeën voor docenten bij Voor de docent. Ook kunnen leerlingen zelfstandig met de website aan de slag. Alle informatie die zij nodig hebben bij het maken van de opdrachten vinden zij op de website.

 

Beeld- en filmmateriaal 
Beeld- en filmmateriaal werd beschikbaar gesteld door Vredestein, Engel, VAPRO-OVP, Studio Bos, Plastics Europe en de NRK.

 

Gebruikte bronnen:

 • Rubber: natuurproduct of plastic (Akzo Nobel Deventer)
 • Chemische feitelijkheden: Rubber (editie 54, nr. 241, november 2007)
 • Jet-Net project 2005: Over kunststof en aardolie
 • Lespakket De wereld van kunststof (NRK)
 • Wat je kunt met kunststoffen (NRK)
 • Association of Plastic Manufacturers in Europe
 • Education Centre Plastics Europe
 • Kunststoffentechnologie in het onderwijs: module grondstoffen (VKC)
 • The essential Plastics industry (Chemical Industry Education Centre)
 • Diverse exemplaren van het tijdschrift Kansen met Kunststof
 • Website Gerard Stout - http://www2.nhl.nl/~stout/plasticproeven.html

 • Organisation

Senter Novem

website Organisation

SenterNovem was een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. SenterNovem ontstond op 1 mei 2004 door de fusie van de twee Agentschappen Novem (Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu) en Senter.

 

De uitvoeringsdiensten Octrooicentrum Nederland, EVD en SenterNovem vormen sinds 1 januari 2010 één uitvoeringsagentschap van het Ministerie van Economische Zaken onder de naam Agentschap NL.

 

Op 1 januari 2014 fuseerde het Agentschap NL met de Dienst Regelingen. Samen zijn zij verder gegaan onder de naam Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Organisation

The Belgian Plastics and Rubber Institute

website Organisation

The Belgian Plastics and Rubber Institute is a society for individuals with interests in the Polymer Industry, or Polymer Research, or in the teaching of Polymer Science and Technology. The BPRI is affiliated to the Institute of Materials in the United Kingdom, and has a close association with ABIC/BVR.

 • Organisation