Links: Companies, institutes, organisations, suppliers of Plastic and Rubber sector            

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Rubber & Plastic sectorLinks

Link of Rubber Sector

ProQESH

website Others

ProQESH ondersteunt en adviseert bedrijven op het gebied van KAM/QESH Management & Energiemanagement. Op basis van jarenlange ervaring binnen de werkterreinen van kwaliteit, milieu, energie, arbo en veiligheid brengt ProQESH kennis op een praktische en pragmatische wijze bij u in huis!

ProQESH is het preventieve middel dat ingezet kan worden om te voldoen aan de geldende regels zonder dat het u enorm veel tijd, werk en/of middelen kost. Specifieke kennis wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van een onderneming met als doel het voldoen aan wet- en regelgeving en daarmee het behouden en/of verstevigen van de marktpositie van uw organisatie.

ProQESH heeft vele jaren ervaring op het gebied van KAM/QESH Management binnen (middel)grote (inter)nationale chemische bedrijven bij het toepassen en implementeren van nationale en Europese regelgeving met vernieuwingen en aanpassingen aan milieu- en veiligheidsregels, ISO-ontwikkelingen enerzijds en energiemanagement anderzijds. Aandacht voor een goede verhouding tussen kosten, baten en verplichtingen staat hierbij voorop.

ProQESH zet zich in om kennis bereikbaar te maken voor de ondernemer en daarbij een gedegen partner te zijn. ProQESH is behalve leverancier van diensten tevens een toevoeging aan uw bedrijfsvoering.