Links: Companies, institutes, organisations, suppliers of Plastic and Rubber sector            

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Rubber & Plastic sectorLinks

Link of Rubber Sector

MUOPO Inventive Consultancy

website Organisation

MUOPO Inventive Consultancy is een jonge onderneming groeiende in het segment van de dienstverlening. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring opgedaan in de kwaliteit-, arbo- en milieudienstverlening binnen diverse branches van het bedrijfsleven.

Vanuit deze ervaring is de visie van ons bedrijf ontstaan. Deze is gebaseerd op het MUOPO principe.
M, Mens
U, Uitrusting
O, Omgeving
P, Product
O, Organisatie.

Kijkend naar kwaliteit, arbo en milieu zijn bovengenoemde onderwerpen de sleutel tot verbetering en optimalisatie.

Onze visie als organisatie is u als klant op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu een spiegel voorhouden (inzicht geven) en meedenken om te komen tot een constructieve en structurele verbetering, waarbij het MUOPO-principe als leidraad kan dienen.

Onze dienstverlening is gericht op onderstaande drie pijlers:
Consultancy: frisse vernieuwende wijze van advisering op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu.
Training en Opleiding: gericht naar de praktijk, medewerkers en leidinggevende trainen c.q. opleiden als onderdeel van de beleidscyclus.
Projectbegeleiding / detachering: op detacheringbasis worden onze professionals bij u ingezet voor nader af te stemmen werkzaamheden.

Lijstbesstraat 7
4711 RJ St. willibrord

tel : 0165-388874
gsm : 06 24934700
mailto: info@muopo.nl