Links: Companies, institutes, organisations, suppliers of Plastic and Rubber sector            

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Rubber & Plastic sectorLinks

Link of Rubber Sector

Rubber en kunststof op het vmbo

website Universities/Institutes

Op deze website vindt u informatie over rubber, kunstststof en de industrie, opdrachten over deze onderwerpen en een rubber- en kunststofquiz.

 

Projectpartners
Deze website werd ontwikkeld door Stichting C3 en de Federatie NRK samen met Vredestein, Alligator Plastics, DPI B.V., Dyka, het Mikrocentrum en de volgende vmbo-scholen: het ISG Arcus in Lelystad, het Hooghuis Lyceum locatie centrum en locatie zuid-west en het IVO in Deurne.

 

Doel
Het doel van deze website is om jongeren, en met name leerlingen uit vmbo-2 bekend te maken met toepassingen van rubber en kunststof en beroepen in de rubber- en kunststofindustrie.

 

Voor in de les 
De website kan in de natuur/scheikundeles worden gebruikt. Kijk voor tips en ideeën voor docenten bij Voor de docent. Ook kunnen leerlingen zelfstandig met de website aan de slag. Alle informatie die zij nodig hebben bij het maken van de opdrachten vinden zij op de website.

 

Beeld- en filmmateriaal 
Beeld- en filmmateriaal werd beschikbaar gesteld door Vredestein, Engel, VAPRO-OVP, Studio Bos, Plastics Europe en de NRK.

 

Gebruikte bronnen:

 • Rubber: natuurproduct of plastic (Akzo Nobel Deventer)
 • Chemische feitelijkheden: Rubber (editie 54, nr. 241, november 2007)
 • Jet-Net project 2005: Over kunststof en aardolie
 • Lespakket De wereld van kunststof (NRK)
 • Wat je kunt met kunststoffen (NRK)
 • Association of Plastic Manufacturers in Europe
 • Education Centre Plastics Europe
 • Kunststoffentechnologie in het onderwijs: module grondstoffen (VKC)
 • The essential Plastics industry (Chemical Industry Education Centre)
 • Diverse exemplaren van het tijdschrift Kansen met Kunststof
 • Website Gerard Stout - http://www2.nhl.nl/~stout/plasticproeven.html