Links: Companies, institutes, organisations, suppliers of Plastic and Rubber sector            

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Rubber & Plastic sectorLinks

Link of Rubber Sector

Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie

website Organisation

De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) is per 1 januari 1998 ontstaan uit de samenwerking tussen de NFK en de NVR. Als overkoepelend orgaan voor de rubber- en kunststofindustrie treedt de NRK op als spreekbuis en belangenbehartiger voor de gehele bedrijfstak. Met haar 25 brancheverenigingen en de ca. 670 ledenbedrijven - goed voor een vertegenwoordiging van ruim 80% van het Nederlandse marktvolume - weet de Federatie NRK zich stevig verankerd in de rubber- en kunststofwereld. De gehele bedrijfskolom is binnen de brancheorganisatie vertegenwoordigd: kunststof- en rubberverwerkers, recyclingbedrijven, leveranciers van grondstoffen en additieven, en leveranciers van machines en hulpapparatuur. Bij de Federatie NRK staan de volgende doelstellingen centraal: 1. Bundelen van de krachten van de rubber- en kunststofindustrie 2. Faciliteren van de bij de Federatie aangesloten brancheverenigingen 3. Stimuleren van het gebruik van rubber en kunststof 4 .Belangenbehartiging naar overheden en andere partijen: aandacht voor mens en milieu, economie en innovatie 5 .Realiseren van kennisoverdracht. De Federatie NRK pakt industriebrede onderwerpen aan die relevant zijn voor haar achterban. De acties die de Federatie opzet, kunnen liggen op economisch, technisch of sociaal gebied, maar ook op gebieden als onderwijs en kennisoverdracht. Voor de meer sectorale belangen zijn de ledenbedrijven actief in