Links: Companies, institutes, organisations, suppliers of Plastic and Rubber sector            

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Rubber & Plastic sectorLinks

Link of Rubber Sector

ISA Sport

website Others

Doelstelling bij ISA Sport is in verschillende takken van sport goede, duurzame en veilige sportvoorzieningen te garanderen. Binnen ISA Sport kan een drietal specialisaties worden onderscheiden : Onderzoek, Advies en Keuren. Dit betekent dat er voortdurend onderzoek moet worden verricht. Naar nog snellere kunststof atletiekbanen, naar kwalitatief hoogwaardiger kunstgras, naar meer duurzame hockeysticks en nog energiezuinigere hallen. Het betekent ook dat er behoefte bestaat aan deskundige adviezen betreffende haalbaarheid, locatie, gebruiksmogelijkheden, exploitatieopzet, inrichting en materiaalgebruik. Tot slot betekent het dat er onafhankelijke keuringen moeten plaatsvinden, zodat faciliteiten en attributen die voldoen aan (inter-)nationale normen zich kwalitatief gezien kunnen onderscheiden. De werkzaamheden van ISA Sport zijn op nationaal niveau geaccrediteerd door de grote Nederlandse sportbonden als buitenlandse (overkoepelende)organisatie.