Abstracts of the Plastic and Rubber sector               

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Rubber Abstracts: Select & Consult

Last Abstract of Rubber Sector

Invoeren van GHS (Globally Harmonized System) in uw organisatie

DNV BV

Invoeren van GHS (Globally Harmonized System) in uw organisatie; wat verandert er en wat moet er bij u veranderen? Het GHS (voluit: The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) is het wereldwijde VN voorstel voor Classificatie en Etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten. In de EU is dit verwerkt in een Europese Verordening: Regulation on Classification, Labelling and Packaging, nr. 1272/2008. Deze Europese CLP Verordening is van kracht, heeft een directe werking in Nederland en vervangt in termijnen de bestaande wetgeving: de Stoffenrichtlijn 67/548/EEG en de Preparatenrichtlijn 1999/45/EG.

  • Invoeren van GHS (Globally Harmonized System) in uw organisatie    Only for connected Member VKRT