VKRT seminars on Plastic and Rubber sector            

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Seminar schema

: Ruma: Bedrijfsbezoek

Algemene Leden Vergadering

Lindberghstraat 49

7903 BM Hoogeveen


Registratie voor seminar

Je moet ingelogd zijn: gebruik het login formulier above


Seminar schema

Tijd
11.00

Onderwerp
Ontvangst en registratie

Tijd
11.30

Onderwerp
Algemene Ledenvergadering VKRT: Notulen ALV 2014, Financiële aangelegenheden, enz.

Tijd
12.15

Author(s)
S. Resink

Onderwerp
Introductie Ruma Rubber

Tijd
12.45

Onderwerp
Lunch

Tijd
13.45

Author(s)
R. Seyger

Onderwerp
Presentatie Ruma Rubber

Tijd
14.30

Onderwerp
Rondleiding Ruma Rubber

Tijd
16.00

Onderwerp
Afsluiting bij Ruma Rubber

 Seminar schema

LID

full status: gratis

student: gratis

AIO/OIO: gratis

retired: gratis

BPRI lid: gratis

NIET-LID

full status: € 50

student: € 25

AIO/OIO: € 25

retired: € 50

BPRI lid: € 50

NOT DINER!!!

Restitutie van de deelnamekosten van het seminar is alleen mogelijk als de afmelding 3 werkdagen voor de bijeenkomst is ontvangen.