Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Polymeren in medische toepassingen - 1999      1999

Het pro-actief ontwerpen van kunststof producten voor de medische sector

Er zal een ontwerpprocedure worden beschreven, waarin vanaf het begin van de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de invloed van de verschillende sterilisatiemethoden op het product. Dit zal worden toegelicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeeld. - Analyse van de critische ontwerp/funktiecharacteriestieken - Bepaling van passende/relevante testmethoden - Vergelijking van de producteigenschappen v