Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Abstracts bijeenkomsten: Selecteer & Consulteer

Abstract of Rubbers in de bouw en in slangen - 1998      1998

Breathable films out of Arnitel

Across the industry, many applications need materials which are waterproof, yet permeable to water vapour. Traditional materials have problems with the contrasting requirements, and recent developments in engineering plastics have developed effective breathable films. These are in fact ideal applications for plastics, since they show up the very best of the materials properties. They have much higher technical properties than the 'natural' materials, are lighter and tougher, and can often make a real contribution to Quality of Life.
Arnitel is perhaps the most suitable material for breathable films. Its has ability to be made into monolytic films. Although waterproof, it has a high moisture-vapour transmission rate (MVTR) which allows it to breathe effectively.
The Arnitel film suits a wide range of applications including:
- roofing film, wall wrap
- surgical gowns, incise drapes -protective and sports clothing, shoes

Productie van hoge drukslangen

In deze voordracht wordt dieper ingegaan op een specifiek slangproduct; de staaldraadgewapende, rubber hogedrukslang. Dit product wordt met name ingezet in de hydrauliek en in de hogedrukreiniging.

Een viertal thema's komt aan de orde:
- Polymeerkeuzes ingegeven door toepassingseisen en economishe overwegingen. Rubbercompoundering vindt plaats op basis van zowel verwerkingseisen als gewenste producteigenschappen.
- Een omschrijving van het voelledige productieproces, met nadruk op kritische, kwaliteitsbepalende processtappen.
- keuringscriteria op het eindproduct

Rubbers in de bouw

In gebouwen worden voor zeer uiteenlopende functies en op zeer verschillende plaatsen rubbers toegepast. In de lezing zal worden ingegaan op de verschillende rubbers; waar zitten die, wat is hun belangrijkste functie, welke eisen zijn daarbij belangrijk, hoe kan je die meten en zijn er normen voor.
Voorbeelden zijn:
- afdichtingen van: kabeldoorvoeren, rioolbuizen, waterleidingen, ramen, deuren (in- en uitpandig), voegen (dillitaties), schoorsteenkanalan.
- slangen voor: vloerverwarming, boilers, zonnecollectoren, oplegstroken en -blokken, dakbedekking

Slangen in de olie- en procesindustrie

De voordracht valt in globaal 4 hoofdstukken te verdelen:
- Algemene omschrijving en doel van het gebruik van slangen en de beperkingen.
- Gebruik van slangen voor diverse toepassingen in de industrie.

Voorbeelden: in olie industrie: transport ter land en ter zee, in vaste opstelling, bij de oliewinning, gastransport, chemische industrie: transport en bijzondere toepassingen, en hydraulische toepassingen: hoge en lage drukken, en cryogene toepassingen.

- Materialen en constructie van slangen en koppelingen voor de diverse toepassingen.
- Normen en specifikaties