Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Abstracts bijeenkomsten: Selecteer & Consulteer

Abstract of VKRT -Ledenvergadering en Themadag Kema - 1995     1995

Hechting van rubber en kunststof op staal

Afhankelijk van de aard en temperatuur van het medium waartegen een staalconstructie van een procestechnische installatie beschermd moet worden, zijn hoogwaardige chemisch bestendige bekledingsmaterialen en coatings ontwikkeld.
In het verleden is vaak een verkeerde keus gemaakt, waardoor na een betrekkelijk korte bedrijfstijd de toegepaste deklaag faalde. Er worden bij KEMA Inspecties & Materialen selectietesten uitgevoerd om tot een verantwoorde keuze van bijvoorbeeld rubberdeklagen en coatings voor procestechnische installaties te komen. De constructiedelen van een installatie, die van een bekleding of coating worden voorzien, moeten aan de normen en/of in specificatie gestelde eisen voldoen. Het is voor het verkrijgen van een goede hechting tussen deklaag en staal noodzakelijk dat met een oppervlaktebehandeling van het staal de vereiste ruw- en reinheid wordt bereikt. Deze voorbehandeling en de applicatie van rubberdeklagen en coatings vinden onder de voorgeschreven klimatologische condities plaats. Voor en na de voorbehandeling, tijdens en na applicatie vinden inspecties plaats voor de noodzakelijke kwaliteitscontrole.
Het is belangrijk regelmatig de conditie van een coating of berubbering te beoordelen teneinde een ernstige schade aan de staalconstructie te voorkomen Er worden richtlijnen ontwikkeld om ontstane schades te repareren en bij het einde van de levensduur de installaties te herbekleden.