Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Abstracts bijeenkomsten: Selecteer & Consulteer

Abstract of Procesbeheersing in de rubberindustrie - 1994     1994

Rubbertechnologie en kostenbeheer

De huidige recessie, maar ook veranderende economische structuren in de wereld, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde, dwingen de ondernemers in de rubberverwerkende industrie tot optimale kostenbeheersing. Hierbij is gebleken, dat een intensievere samenwerking tussen rubberproducent en grondstoffenleverancier een positieve bijdrage kan leveren.
Deze presentatie tracht geen absolute oplossing voor het beheersen van productiekosten voor te leggen, maar wil een beeld schetsen hoe samenwerking in goed vertrouwen meer mogelijkheden biedt tot duurzame oplossingen, dan enkel de discussies rond het prijskaartje van de grondstof. Door het beschrijven van een benaderingswijze wordt getracht een filosofie van samenwerking te schetsen, die naar DSM Elastomers Europe verwacht, een belangrijke rol in de toekomstige klant-leveranciersverhouding zal spelen.