Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Abstracts bijeenkomsten: Selecteer & Consulteer

Abstract of Legislation, Classification and Waste     2012

REACH Huidige stand van zaken en vooruitblik

De eerste stoffen staan op de autorisatielijst. Wat zijn de gevolgen hiervan? Op de kandidatenlijst staan meer dan 70 stoffen. Welke stoffen zijn nog meer in de gevarenzone? De eerste registratiedeadline in 2010 is geweest, wat zijn de lessons learned en een vooruitzicht naar de volgende registratiedeadline in 2013.