Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Abstracts bijeenkomsten: Selecteer & Consulteer

Abstract of Legislation, Classification and Waste     2012

PGS 15 : Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

De opslag van gevaarlijke stoffen dient volgens vaste protocollen te geschieden. Er zijn speciale richtlijnen hiervoor opgesteld. De regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is vastgelegd in PGS 15. De verwachting is dat de gedeeltelijk geactualiseerde PGS 15 voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen eind 2011/begin 2012 gereed zal zijn voor publicatie. [De inhoud van de lezing bestaat uit:] - Een totaaloverzicht van de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen en met name de opslag hiervan. - PGS15 : Historie Reikwijdte PGS 15 Wettelijke status Globaal overzicht van de verplichtingen Enkele relevante begrippen Aanpak - Relatie PGS, ADR, CLP, REACH - Actualisatie PGS 15 norm (gedeeltelijke actualisatie 2011/2012) Doelstelling van de lezing is het geven van de benodigde informatie en verplichtingen die volgen uit de PGS 15, het geven van een plan van aanpak en een overzicht van de komende actualisatie.