Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Abstracts bijeenkomsten: Selecteer & Consulteer

Abstract of VKRT lezingenmiddag, De Reehorst - 1992     1992

Composietmaterialen, industrieel verwerkt tot producten: het waarom en hoe

De vliegtuigbouw heeft in de ontwikkeling van composieten lange tijd het voortouw genomen, waarbij met name is gewerkt aan lichtere constructies. Momenteel is de gehele transportsector gericht op energiebesparing, waarbij de toepassing van lichtere constructies een grote bijdrage kan leveren. Gezien de vereiste mechanische eigenschappen komen composieten hiervoor in aanmerking; grootschalige toepassing zal echter pas plaatsvinden als reproduceerbare en goedkope industri