Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Abstracts bijeenkomsten: Selecteer & Consulteer

Abstract of Zinkoxide en milieu - Studiemiddag georganiseerd door IOP / Zware Metalen in samenwerking met VKRT -2003      2003

Zink beladen klei als activator bij zwavel vulkanisatie

In het kader van een innovatief onderzoek programma (IOP) is een onderzoek uitgevoerd om de hoeveelheid zink in rubber compounds te reduceren door de beschikbaarheid van het zinkion te vergroten. De beschikbaarheid kan worden vergroot door een dragermateriaal te beladen met de benodigde ionen. Dit is een techniek die met name in de katalyse veelvuldig wordt toegepast. Voordeel van deze techniek is dat de drager(klei) relatief goedkoop is en de hoeveelheid zink drastisch kan worden gereduceerd. De belading van het dragermateriaal kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van een ionenuitwisselingsproces. De eigenschappen zijn vergelijkbaar met conventionele bandencompounds.