Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstracts for "Reach"

REACH

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot REACH. Welke stoffen staan op welke lijsten en welke consequenties heeft dit ? Hoe kan men uitvinden wat een goede alternatieve stof is? Welke verplichtingen heeft de gebruiker van stoffen/mengsel op het moment dat hij een extended Safety Data Sheet ontvangt? Daarnaast wordt er kort ingegaan op welke wijze Inspectie SZW te werk gaat en wordt het onderwerp Reach & Recycling kort aangestipt.

  • Veiligheid en Milieu Wetgeving - 2014