Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of VKRT lezingenmiddag, De Reehorst - 1992     1992

Composietmaterialen, industrieel verwerkt tot producten: het waarom en hoe

De vliegtuigbouw heeft in de ontwikkeling van composieten lange tijd het voortouw genomen, waarbij met name is gewerkt aan lichtere constructies. Momenteel is de gehele transportsector gericht op energiebesparing, waarbij de toepassing van lichtere constructies een grote bijdrage kan leveren. Gezien de vereiste mechanische eigenschappen komen composieten hiervoor in aanmerking; grootschalige toepassing zal echter pas plaatsvinden als reproduceerbare en goedkope industri

Low cost thermoplastic composites for structured applications

Thermoplastische composietmaterialen kunnen globaal in twee klassen worden gerubriceerd: materialen met een lage kostprijs zoals b.v. GMT en materialen met een hoge kostprijs de zgn. advanced composites. De grote afstand in eigenschappen en derhalve toepassingsgebied tussen deze materiaalgroepen is de laatste jaren overbrugd door de ontwikkeling van de zgn. engineered thermoplastische composietmaterialen, ook wel industrial composites genoemd.
Deze lezing geeft een overzicht van de mogelijkheden van verwerking en assemblage voor industri

Omvormtechnieken voor vezelversterkte thermoplasten met voorgevormde rubber mallen

Een snelle verwerkingsmethode voor continu-vezelversterkte thermoplasten maakt gebruik van voorgevormde rubber mallen. Dooi de korte cyclustijden en met relatief lage investeringen kunnen, ondanks de dure uitgangsmaterialen, op industri

Thermovormen van vezelversterkte thermoplasten met vlakke rubbers

In het door TNO uitgevoerde onderzoek wordt het rubberpersen van vezelversterkte thermoplasten beschouwd. Hierbij worden producten vervaardigd met behulp van zeer eenvoudige gereedschappen:
houten mallen en vlakke rubbers. Aspecten die bij het onderzoek zijn beschouwd zijn o.a. het breukgedrag en de invloed van de hardheid van de rubber op de vormgeving en eigenschappen van het product.