Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Zinkoxide en milieu - Studiemiddag georganiseerd door IOP / Zware Metalen in samenwerking met VKRT -2003      2003

Reducing zinc in rubber compounds

There is pressure on the rubber industry to reduce, or even remove, the zinc oxide used in rubber compounds, because of concerns that zinc chemicals may have adverse affects on the aquatic environment. An EU-supported project, entitled

Risk Analysis zinc - The road border scenarios

Almost half of the zinc emissions from the wearing of tyres take place in urban arears, where they are capture with the rainwater, end up in STP's and are not released to the environment. Along regional roads the zinc load at the target zone is of the same order of magnitude as background deposition. The impact will be minimanl. Along highways the zinc load at the target zone is of the same order of magnitude as in fertilised agricultural land. In The Netherands only 1.1 to, or 0.5 % of the 184 ton of zinc released per year from tyre wear and guard rail corrosion will enter this target zone along highways. This amount will further decrease by the use of porous asphalt. Special cases such as bridges, crossings and squares are to be considered where the release of zinc may be a source of local pollution. A proper management of the solids in drains or on the top soil of the road border is required and should be determined on a case by case basis.

Zink beladen klei als activator bij zwavel vulkanisatie

In het kader van een innovatief onderzoek programma (IOP) is een onderzoek uitgevoerd om de hoeveelheid zink in rubber compounds te reduceren door de beschikbaarheid van het zinkion te vergroten. De beschikbaarheid kan worden vergroot door een dragermateriaal te beladen met de benodigde ionen. Dit is een techniek die met name in de katalyse veelvuldig wordt toegepast. Voordeel van deze techniek is dat de drager(klei) relatief goedkoop is en de hoeveelheid zink drastisch kan worden gereduceerd. De belading van het dragermateriaal kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van een ionenuitwisselingsproces. De eigenschappen zijn vergelijkbaar met conventionele bandencompounds.

Zinkoxiden in de rubberindustrie, een noodzaak ?

In het milieubeleid staan zware metalen ter discussie, waaronder ook zinkoxide. In een innovatief onderzoek programma (IOP) werd naar alternatieven gezocht ter vermindering of ter vervanging van zinkoxide. Een onderzoek is uitgevoerd naar vermindering van zinkoxide als activator door de concentratie te verlagen en de deeltjesgrootte te verkleinen, tevens zijn andere (milieu vriendelijke) metaaloxiden onderzocht. Alternatieve vulkanisatiesystemen zoals aminen zijn ge