Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Hoge temperaturen onder de motorkap - 1997      1997

Future Trends in Engine Development: Possible Consequences for Component and System Suppliers

Future requirements in engine technology can most likely be met only by developing new technologies especially in the field of components and modules. Rapid and high quality development needs modern development techniques. System suppliers are expected to not only deliver their modules, but also do have to control all effects on total engine and in-vehicle behaviour. Specialised engineering and development companies can offer an economical and qualitatively competent co-operation between suppliers and OEM's.

Het gebruik van computer hulpmiddelen bij het ontwerpproces van kunststofartikelen

Bij het ontwerpproces wordt steeds meer gebruik gemaakt van computer hulpmiddelen. Het tekenen van producten met behulp van een computer wordt 'computer aided design' (CAD) genoemd. Naast het produceren van technische tekeningen kan deze techniek gebruikt worden om de vormgeving van artikelen van te voren te beoordelen. Aan de hand van een CAD-model kunnen met behulp van een computer gegevens gegenereerd worden die gebruikt kunnen worden om een numeriek bestuurde verwerkingsmachine aan te sturen. Op deze manier kan bijvoorbeeld de matrijs voor een kunststof product geproduceerd worden. Deze techniek wordt aangeduid met de term 'computer aided manufacturing' (CAM). Onder 'computer aided engineering' (CAE) wordt verstaan het doorrekenen van een ontwerp met behulp van een computer. Er zijn computer programma's waarmee de stijfheid en de sterkte van een artikel voorspeld kunnen worden, programma's waarmee het spuitgietproces gesimuleerd kan worden en programma's waarmee snel en overzichtelijk materiaalkeuzen gemaakt kunnen worden (databanken).

Hydrogenated Nitrile Rubber: Properties and Recent Trends in Application Development

The unusual combination of properties of the Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) opens a diverse spectrum of applications predominantly in the automotive industry. The properties of HNBR and the structure of the HNBR-market are discussed below. Special attention is paid to HNBR as base polymer in synchroneous belts. A high level of static and dynamic properties at operation temperatures, good retention of properties under continous heat exposure give rise to a significant improvement in the cost/performance relation for timing belts in cars. Some details are presented for HNBR with extended service temperature range. The low temperature side is remarkably improved by new grades, making new applications e.g. in seals and mounts accessible. As an example for new fluids causing a decision in favour of HNBR rapeseadoilmethylester is selected. In this area of application, HNBR finds it's place in seals and mouldings in fuel supply systems of cars.

Polyamide 46 solves Problems in the Engine Compartment

Polyamide 46, een hoog temperatuurbestending polyamide, wordt uitgebreid vergeleken met polyamide 6 en polyamide 66, maar ook met een thermohardend materiaal. Wateropname van polyamides is een bekend fenomeen, maar aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal worden aangetoond dat dit voor hoge temperatuurtoepassingen nauwelijks een probleem hoeft te zijn. Er wordt een overzicht van reeds gerealiseerde toepassingen gegeven, alsmede de ontwikkeling, testresultaten en realisatie van twee specifieke toepassingen. Tenslotte wordt een aantal actuele, uitdagende projecten beschreven op het gebied van de transmissie van de auto.

Solutions to Some High Temperature Auto Problems

Brief introduction. Higher temperature materials in Gasoline engine fuel systems illustrating resistance to fuel mixtures and emissions data with reference to the EEC "Euro 2000" legislation. Higher temperature injector seals for diesel engines including reference to RME diesel fuels. Valve stem and crank shaft materials. Air intake manifold sealing. Cylinder head multi-layer gaskets. Sump and rocker cover gaskets. Turbo hoses. Power steering hoses. Summary.

The Micron under Control: Possibilities for Thermosets in Automotive

Philips is in 1923 gestart met zijn Plastic activiteiten onder de naam "Philite". Deze activiteiten waren destijds gericht op de productie van diverse onderdelen en behuizingen voor electrische apparaten in thermoharders. Door de komst van diverse engineering plastics is de rol van thermoharders in de electrische industrie vrijwel tot 0 gereduceerd.
Sinds enige jaren vertoond binnen de Philips' Plastics Divisie (PMF) de productie van onderdelen in thermoharders weer een stijgende lijn. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toenemende afzet van deze thermoharders in de automotive branche t.b.v. onderdelen waaraan hoge eisen worden gesteld t.a.v. maatnauwkeurigheid, bestendigheid tegen chemicali

Toelichting - Trends, toepassingen en ontwikkelingen in kunststof en rubber

Inleiding
Toepassingen van kunststoffen en rubbers in de hedendaagse auto zijn talrijk. Nadere beschouwing leert echter dat, waar in het interieur ca. 95% van alle zichtbare delen wordt gerealiseerd in polymeren en een groot gedeelte van het exterieur zou kunnen worden gemaakt in polymeren (om economische redenen niet altijd gerealiseerd), het motorcompartiment nog een relatief 'achtergebleven gebied' is. Dit symposium wil een overzicht geven van reeds gerealiseerde polymere toepassingen in en om de motor en uitdagende mogelijkheden voor de toekomst.