Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of VKRT lezingendag gecombineerd met ledenvergadering en bedrijfsbezoek aan DSM - 1999      1999

Innovatieve spuitgiettechnieken

Veel ontwikkelingen in de spuitgietwereld zijn gericht op het opheffen van nadelen van het conventionele spuitgietproces. Modernisering van machinebesturingen en de ontwikkeling van snelle, flexibele matrijswisselsystemen zijn hiervan voorbeelden. Materiaalleveranciers richten zich op het optimaliseren van de verhouding tussen eigenschappenprofiel en matrijsprijs.
Innovatie van de spuitgiettechnologie is vaak gericht op het rationaliseren van de integrale bedrijfsvoering. Het doel is te streven naar een maximale toegevoegde waarde bereikt door een produkt in een verwerkingsstap te vervaardigen. Belangrijke voordelen van nieuwe, geavanceerde spuitgiettechnologie zijn: groter ontwerp-vrijheid, functionele integratie van het produkt, (bijvoorbeeld kwaliteitsverhoging van het uiterlijk), minimaliseren van nabehandeling, reductie van de systeemkostprijs en hergebruik van materialen.
Onder de verzamelnaam meercomponenten spuitgieten passeren achtereenvolgens de revue het sandwich-spuitgieten, multi-shot, gasinjectie en in mould decoratie. In de presentatie wordt ingegaan op de voor en nadelen van de diverse technieken en wordt duidelijk gemaakt dat juist bij het inzetten van nieuwe technologie een goed produktontwikkeling zeer belangrijk is.

Ontwerpoptimalisatie met CAE

Een professionele aanpak van het ontwerp-proces is essentieel om kwalitatief hoogwaardige kunststof produkten met een hoge attractiviteit voor de markt te kunnen ontwikkelen. Uit de jarenlange ervaring van het Design & Application Development Centre blijkt, dat naast kennis van het verwerkingsproces en de eigenschappen van kunststoffen, het vroegtijdig inzetten van simulatietechnieken een van de belangrijkste key succesfactoren is. Door gebruik te maken van simulaties van het mechanisch gedrag en het spuitgietproces kunnen produktontwerp en matrijs lay-out vergaand worden geoptimaliseerd voordat de frees in het staal gaat. Hiermee wordt het risico van veelal kostbare en altijd tijdrovende matrijswijzingen geminimaliseerd. In de presentatie zal aan de hand van enkele concrete voorbeelden de werkwijze en ervaring van het DADC worden ge

Processing Testing & Services, DSM Elastomers Europe
Uw partner voor (thermoplastische) elastomere processing en testing

PT&S, onderdeel van de divisie DSM Elastomers, is het verwerkings- en testingcentrum voor elastomeren en thermoplastische materialen. De missie van PT&S is de meest veelzijdige en uitgebreide processing en testing service te leveren aan verbruikers en gebruikers van (thermoplastische) elastomeren.
In de, op semi-commerciele schaal uitgelegde, processinghal zijn uitgebreide mogelijkheden voor compounderen, vormgeven (compression moulding, injection moulding en [profiel]extrusie), vulcaniseren (IR, UHF, zoutbad, stoomautoclaaf) en rheologische karakterisering voorhanden.
Het testing laboratorium biedt alle faciliteiten op het gebied van fysische en chemische karakterisering. Als intergraal onderdeel van DSM Elastomers [Keltan