Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Legislation, Classification and Waste     2012

PGS 15 : Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

De opslag van gevaarlijke stoffen dient volgens vaste protocollen te geschieden. Er zijn speciale richtlijnen hiervoor opgesteld. De regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is vastgelegd in PGS 15. De verwachting is dat de gedeeltelijk geactualiseerde PGS 15 voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen eind 2011/begin 2012 gereed zal zijn voor publicatie. [De inhoud van de lezing bestaat uit:] - Een totaaloverzicht van de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen en met name de opslag hiervan. - PGS15 : Historie Reikwijdte PGS 15 Wettelijke status Globaal overzicht van de verplichtingen Enkele relevante begrippen Aanpak - Relatie PGS, ADR, CLP, REACH - Actualisatie PGS 15 norm (gedeeltelijke actualisatie 2011/2012) Doelstelling van de lezing is het geven van de benodigde informatie en verplichtingen die volgen uit de PGS 15, het geven van een plan van aanpak en een overzicht van de komende actualisatie.

REACH en wat betekent dit in het licht van arbeidsomstandigheden?

In deze presentatie wordt ingegaan op REACH en de eindgebruikersverplichtingen en de aansluiting van deze verplichtingen op arbeidsomstandigheden. Ook wordt kort aandacht besteden aan de

REACH Huidige stand van zaken en vooruitblik

De eerste stoffen staan op de autorisatielijst. Wat zijn de gevolgen hiervan? Op de kandidatenlijst staan meer dan 70 stoffen. Welke stoffen zijn nog meer in de gevarenzone? De eerste registratiedeadline in 2010 is geweest, wat zijn de lessons learned en een vooruitzicht naar de volgende registratiedeadline in 2013.

Rubberafvallen: afval of grondstof ?

ViB 2.0 : Veranderingen in de wereld van het veiligheidsinformatieblad