Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Wetgeving     2007

ATEX wetgeving

De inhoud van de lezing bestaat uit de volgende drie onderdelen. • Kennismaking met ATEX begrippen: ATEX 95, ATEX 137, explosieveiligheidsdocument, gevarenzone-indeling, risicoanalyse (gezien vanuit de ATEX richtlijnen), technische wijzigingen ten opzichte van vorige wetgeving en organisatorische verplichtingen. • Toelichting op de onderdelen vanuit het explosieveiligheidsdocument zoals: de opleiding van het personeel, de verplichtingen tot de installatie zoals; inspectie, onderhoud, auditting, management of change en de daarbij behorende rollen van verschillende disciplines. • De lezing wordt afgesloten met vragen en een discussie van 10 minuten over hoe de implementatie te realiseren en hoe compliant te blijven aan de ATEX richtlijnen. Doelstelling van het lezing is het verkrijgen van awareness met de verplichtingen die volgen uit de ATEX richtlijnen.

Legislation on food contact materials in The Netherlands, European Union and USA

This presentation, with a focus on plastics and rubbers articles, as food contact material, will explain the regulation in the Netherlands, European Union and the United States. The procedure to be met for the use of your product as a food contact material according to these different legislations will be outlined.

Plasticizers for the Rubber Industry – Legislations, Regulations and the Consequences

Laws and regulations are influencing our whole live, from birth to death, at home, on the streets and in our job. During the last 50 years the German rubber industry had to handle more than 3.800 official requirements – laws, regulations, obligations etc. – significantly more than 500 meters of folders. However some of these laws were the driving force for new developments, some others the dead of existing products. For the time being the Directive 2005/69/EC of the European Parliament and of the Council, which bans the Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in plasticizers for tires and which will start in 2010, is the most important law. It will influence the rubber industry more than the most of the last laws and regulations did.

REACH en het kennissysteem stoffen

Vanaf 1 juni 2007 is het nieuwe Europese stoffenbeleid, REACH van kracht geworden. REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. Hiermee is het bedrijfsleven verplicht te zorgen voor het veilig produceren, veilig in de handel brengen en veilig gebruiken van chemische stoffen. Dus ook de rubberindustrie heeft met deze regelgeving te maken. Wat precies de verplichtingen zijn onder REACH en hoe het zit met stoffen in artikelen en met polymeren hoort u in deze presentatie. De Federatie NRK / NVR heeft een kennissysteem stoffen ontwikkeld waarmee voor de rubberindustrie makkelijk de risico’s van stoffen in kaart kunnen worden gebracht. Een kleine demonstratie is onderdeel van deze presentatie.

Zonder (arbo-)knelpunten geen arbocatalogus

Sinds de herziening van de Arbowet per januari 2007 kent Nederland een nieuw polderinstrument: de arbocatalogus. Dit middel draagt bij aan een terugtredende overheid en een grotere eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Een branchevereniging als de Nederlandse Vereniging van Rubber- en kunststoffabrikanten (NVR) kan een mooie rol spelen in dat proces. Maar is onze branche enthousiast over deze mogelijkheid om regels naar onze eigen hand te zetten? Wat is het voordeel voor een rubberverwerkend bedrijf en wat wordt er vervolgens van dat bedrijf verwacht? Hoe wordt de relatie met de Arbeidsinspectie? Hoe zal een arbocatalogus voor de rubberindustrie er uit zien? Wordt het een handige verzameling gevalideerde arbomaatregelen of een minimalistische poging om wetgever en vakbonden tegemoet te komen? Kent de Nederlandse rubberverwerkende industrie eigenlijk wel knelpunten die geschikt zijn om met behulp van een arbocatalogus opgelost te worden? Deze (en andere) vragen zullen aan de orde komen, maar uw idee