Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of VKRT Ldenvergadering en Excursie Oc     2000

Algemene introductie van Oc

Er zal een korte toelichting gegeven worden op ons missiegebied, onze marktsektoren, onze globalisering en onze toekomstvisies. Daarnaast zal worden ingegaan op de R&D-organisatie als produktgenerator.

Demonstraties

Op een aantal lokaties binnen het R&D-terrein, dus op loopafstand, worden demo's gehouden. Om het enigszins overzichtelijk te houden de VKRT-leden en voor degenen die de demo's geven, zullen de deelnemers over 4 groepen worden verdeeld.
Onderwerpen van de demo's zijn:

- Oce 3165 digitale copier/printer
- Oce 3125 digitale kleurencopier/printer
- Mechanische analyse o.a. wrijving , kneepsimulatie op MTS, visco-elastisch
- Produktie copypress intermediate op glas
- Prototyping diverse rubberprodukten

Hoe werkt een copier ?

In deze lezing zal dhr M.Wijnstekers de weg tonen die het beeld van een origineel naar een kopie moet volgen.
Het algemene principe zal worden uitgelegd.
De verschillen tussen een analoog en digitaal proc

Produktiemethoden fusebanden

In de presentatie zal aan de orde komen, dat voor een functionaliteit van het copypress systeem speciale eisen worden gesteld aan de rubbermaterialen; ten aanzien van E-modulus, tan d, antistatische eigenschappen, mechanische eigenschappen bij hogere temperaturen en no-stick (= release).
Sinds meer dan 20 jaar ontwikkelt en produceert Oc

Toepassing rubbers in een copier anders dan in de copypress funktie

In deze presentatie zal dhr. Th.Bors aan de hand van enkele voorbeelden laten zien waar en rubbers worden toegepast in copiers. Hierbij komen produkten aan de orde die een rol o.a. in de paperhandling van origineel en kopie. Met deze rubberprodukten gaan we anders om dan met de copypress rubbers. Er wordt een beeld geschetst van de manier waarop we dat doen. Ontwikkeling van meetmethoden, scholing, specificaties en prototyping komen aan de orde.