Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Nieuwe ontwikkelingen rubberprocessen en -toepassingen - 1999     1999

DE304: A New EPDM Grade for Elevated Temperature Dynamic Applications

There are increasing demands on the performance of many elastomeric components used in the automotive industry. These arise from the requirements of longer component lifetime, enhanced levels of performance, and increasing continuous operating temperatures in the engine compartment. The engine mount is a critical application where these trends have created major difficulties for the materials engineer. Natural rubber, historically the elastomer of choice, may be unsurpassed in dynamic properties, strength, and fatigue resistance but it is approaching the endurance limit with regard to higher continuous operating temperatures. Of the possible replacement elastomers, EPDM, with an appropriately designed molecular structure, is the best solution. After heat ageing at 120

Effect of carbon black on the visco-elastic properties of rubber mixtures

Rubber as a material distinguishes itself from all other materials because it behaves as a frozen liquid with both viscous and elastic properties. These visco-elastic properties of rubber are the most important parameters for the dynamic performance of rubber. The factors influencing the visco-elastic properties of rubber are discussed and in particular the influence of the type of carbon black. Discussed are the particle size and the structure of carbon blacks and the effect of the Tg of elastomers in relation to the visco-elastic properties and the Heat Build Up.
Theories explaining these relationships are given with the help of filler/filler interaction, filler/polymer interaction, Mullins effect and Payne effect. New dual-phase carbon blacks for the improvement of the visco-elastic properties of rubber are introduced.

Europese regelgeving en invloed op receptuuropbouw

De invloed van de reeds van kracht zijnde en toekomstige regelgeving zal van de compounder inventieve oplossingen vragen. Bij het ontwikkelen van recepturen volgens de nieuwe regels blijft het functioneel gedrag van het product centraal staan.
Naast de reeds bestaande eisen voor gastoepassingen tot 200 mbar wordt op dit moment gewerkt aan wetgeving op het gebied van rubberproducten in contact met levensmiddelen en drinkwater. Naast het stellen van eisen aan producten wordt ook aandacht besteed aan grondstoffen die in mengsels worden toegepast. Enkele ter discussie staande stoffen zijn .o.a. witte vulstoffen met kristallijnen silica, MBT, zink, pthalaten etc.

Matrijsvervuiling bij het vulcaniseren van rubber compounds

Matrijsvervuiling is een fenomeen dat in de rubberverwerkende industrie veelvuldig voorkomt. Tijdens het vulcaniseren vormt zich een laag depositiemateriaal op de matrijswand die per productiecyclus aangroeit. Deze laag belemmert een goed warmtetransport, veroorzaakt lossingsproblemen en leidt tot producten met een ongedefinieerd oppervlak. Vanwege matrijsvervuiling moeten matrijzen regelmatig worden gereinigd. Dit kost tijd en is dan ook ongewenst.
De resultaten van het onderzoek hebben aangetoond dat zinksulfide verantwoordelijk is voor de matrijsvervuiling. Het zink(oxide) in het compound vormt een zinkzuurcomplex dat met zwavel, het onoplosbare zinksulfide vormt. Onder invloed van ijzerionen uit het matrijsstaal slaat het gevormde zinksulfide neer op het matrijsoppervlak. Het zinksulfide vormt condensatiekernen waarop zich laagmoleculaire bestanddelen zoals weekmaker kan afzetten. Als functie van temperatuur en tijd treedt verharsing op van het laagmoleculaire materiaal en vervolgens oxidatie tot koolstof.
In het onderzoek werden een aantal parameters onderzocht die van invloed zijn op het verminderen van matrijsvervuiling.