Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Rubbers in de bouw en in slangen - 1998      1998

Rubbers in de bouw

In gebouwen worden voor zeer uiteenlopende functies en op zeer verschillende plaatsen rubbers toegepast. In de lezing zal worden ingegaan op de verschillende rubbers; waar zitten die, wat is hun belangrijkste functie, welke eisen zijn daarbij belangrijk, hoe kan je die meten en zijn er normen voor.
Voorbeelden zijn:
- afdichtingen van: kabeldoorvoeren, rioolbuizen, waterleidingen, ramen, deuren (in- en uitpandig), voegen (dillitaties), schoorsteenkanalan.
- slangen voor: vloerverwarming, boilers, zonnecollectoren, oplegstroken en -blokken, dakbedekking