Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of VKRT -Ledenvergadering en Themadag Kema - 1995     1995

Procesintegratie

Bij toepassing van het programma SPIDER-KEMA worden de mogelijkheden van warmte-kracht koppeling, warmteterugwinning en de diverse typen warmtepompen, separaat of in combinatie met elkaar, voor meerdere deelprocessen tegelijk ge