Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Abstracts bijeenkomsten: Selecteer & Consulteer

Abstract of VKRT -Ledenvergadering en Themadag Kema - 1995     1995

Milieu Centrum van de KEMA

In de presentatie van het KEMA Milieu Centrum wordt een overzicht gegeven van de verschillende milieuactiviteiten van KEMA. Onder meer zal worden ingegaan op het milieuonderzoek dat bij KEMA plaatsvindt, maar ook de adviserings- en consultancywerkzaamheden op dit gebied zullen aan de orde komen.
Onder meer zal aandacht worden besteed aan:
- mondiale problematiek (broeikaseffect, klimaatveranderingen) - afvalverwerking.