Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of VKRT -Ledenvergadering en Themadag Kema - 1995     1995

Scheiden en recyclen van kunststoffen en composieten

Ingegaan wordt op onderzoeksprojecten, die bij KEMA lopen op het gebied van scheidingstechnieken voor kunststofafval en materiaalrecycling van enkele gedefinieerde kunststofstromen. Veel kunststofsoorten bezitten dichtheden, die via bij elkaar liggen. Hierdoor kunnen veel kunststofsoorten met de bestaande, dichtheid gebaseerde, technieken niet goed gescheiden worden. KEMA richt zich op alternatieve scheidingstechnieken als flotatie en tribo-elektrische scheiding, waarmee reeds goede resultaten zijn behaald.
In Europees verband wordt bij KEMA onderzoek gedaan naar materiaalrecycling van thermoplastische spuitgietbare composieten. Gekeken wordt naar zowel productieafval als afval van gebruikte producten. Een methode is ontwikkeld om de verouderingsstaat van gebruikte materialen te classificeren. Door toevoegingen tijdens compounderen vindt upgrading van het materiaal plaats. In nationaal verband wordt gewerkt aan een integrale aanpak van kabelafval. Verschillende technologische alternatieven voor recycling worden hiervoor vergeleken.