Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Thermoplastische Elastomeren - 1994     1994

Sarlink, filling the gap between rubbers and plastics

In een gezamenlijke voordracht zullen vertegenwoordigers van DSM Elastomeren en DSM Thermoplastische Elastomeren in het strijdperk treden om een vergelijk te maken tussen gevulcaniseerde rubber en thermoplastische rubber. Behandeld zullen worden een aantal belangrijke aspecten van deze materialen met betrekking tot materiaaleigenschappen, verwerkingseigenschappen en milieuaspecten, resulterend in een kosten vergelijk. De voordracht zal deze verschillende kanten proberen te belichten aan de hand van gevulcaniseerde EPDM rubber en thermoplastische rubber op basis van EPDM/PP blends, beide zeer belangrijke en veel gebruikte materialen in bijvoorbeeld de automobielindustrie.