Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Procesbeheersing in de rubberindustrie - 1994     1994

De invloed van de stick-slip overgang van rubber op het verwerkingsproces

Tijdens de lezing Zal worden ingegaan op de stick-slip overgang die bij het mengen van rubber kan optreden. Uit het door KRI-TNO uitgevoerde onderzoek blijkt dal deze overgang wordt beheerst door de wandtemperatuur van de menger. Een goede beheersing van de stickslip overgang leidt tot een betere kwaliteit van het rubber compound en een lager energieverbruik. Zowel de variaties van eigenschappen In een batch als van batch tot batch worden geminimaliseerd. Variaties in eigenschappen kunnen aanleiding geven tot verstoringen tijdens het verdere verwerkingsproces zoals extruderen. Door de variaties te minimaliseren wordt uitval gereduceerd.