Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Procesbeheersing in de rubberindustrie - 1994     1994

FED bij ontwikkeling, probleembehandeling en procesbeheersing in de rubberindustrie

In het kort zal ingegaan worden op de theorie van FED en de mogelijkheden die door het programma Maximize van BTR worden geboden. Onderwerpen hierbij zijn proefopzet, analyse en optimalisatie. Het gebruik van dit programma met betrekking tot procesbeheersing zal nader toegelicht worden.
Vervolgens zal aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden het gebruik bij ontwikkeling, probleemoplossing en optimalisatie gedemonstreerd worden.