Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Nieuwe Technologie     2000

Reactief mengen van Silica met Rubber

Gedurende de laatste jaren bestaat er een sterk toegenomen belangstelling voor het gebruik van silica als versterkende vulstof voor bandentoepassingen. Het voordeel van het gebruik van silica in plaats van roet is een verlaging van de hysteretische verliezen gedurende het dynamisch vervormen van de rubber. De silica-versterkte "Green Tyre" heeft derhalve een ca. 30% lagere rol-weerstand, hetgeen zich laat vertalen naar ca. 5% brandstofbesparing.

De verdraagzaamheid van silica met de rubber matrix is laag. Silica is een polaire substantie, terwijl rubber polymeren zich vooral a-polair gedragen. Daardoor is het verkrijgen van een goede silica-dispersie in een rubber mengsel een moeilijke opgave. Om de verdraagzaamheid tussen silica en rubber matrix te bevorderen voegt men bi-functionele coupling agents toe aan het mengsel. De meest gebruikte coupling agent is bis(3-triethoxysilylpropyl)-tetrasulfide, gewoonlijk aangeduid met TESPT, Si-69 (Degussa) of Silquest A1289 (OSI Specialties Group, Crompton Corp.). Het vergemakklijkt de vulstof-verdeling gedurende het meng-proces. Daarnaast neemt men aan, dat er chemische reacties plaatsvinden tussen de silica en de coupling agent enerzijds en de coupling agent en rubber matrix anderzijds.

Het mengen en vulcaniseren van rubber, gecombineerd met de verschillende mogelijkheden om de coupling agent aan het mengsel te doseren, geeft aanleiding tot verschillen in de uiteindelijk verkregen vulcanisaten. De presentatie gaat in op de invloed van meng-variabelen voor een S-SBR/BR Green Tyre compound - vulgraad, rotor snelheid, volgorde van toediening van de ingredienten en mogelijkheden om de ontwikkeling van de batch-temperatuur te be