Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Rubber- en Kunststoffenindustrie op de drempel van e 21e eeuw - programma ter gelegenheid van het 6e lustrum van de VKRT     1995

Is de rubberindustrie flexibel genoeg voor de jaren 2000?

In vogelvlucht wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de rubber-in-dustrie gedurende de laatste decennia. Van daaruit zal een vooruit-zicht op de jaren 2000 worden gegeven.