Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Recycling in de rubberindustrie     2020

REACH en Rubber Recycling

Er zal een overzicht gegeven worden van de processen in REACH en de Kader Richtlijn afval en wat dat betekent voor de toepasbaarheid van rubber gerecycled materiaal. Waar mogelijk aan de hand van voorbeelden.