Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Wetgeving: Arbo/Milieu/REACH     2017

Hoe regel ik de REACH & CLP verplichtingen praktisch in mijn bedrijf?

Inleiding

 

Het is inmiddels ruim 10 jaar dat de ‘nieuwe’ EU wetgeving voor gevaarlijke stoffen via de REACH Verordening (EG 1907/2007) en CLP Verordening (EG1272/2008) van kracht is. Waar REACH & CLP voor staan is op meerdere plaatsen op Internet op te zoeken. Zo kunt u via deze link een samenvatting van REACH vinden en links naar andere relevante websites en via deze link idem voor CLP.
De spreker ondersteunt al meer dan 25 jaar bedrijven met het veilig gebruik van chemische producten door efficiënt te voldoen aan de relevante (EU) wetgeving. Hij is de grondlegger van het REACH Support Netwerk, met als doel om praktische REACH Compliance oplossingen online beschikbaar te maken voor (MKB) bedrijven voor acceptabele prijzen.

 

Inhoud

 

De presentatie begint met hoe u als (MKB) bedrijf eenvoudig kunt checken wat uw rol(len) en verplichtingen zijn vanuit REACH. Vervolgens gaan we dieper in op wat dit betekent voor uw eigen bedrijfsprocessen en hoe u de communicatie met uw leveranciers en afnemers het beste kunt inrichten.
De presentatie zit vol met tips over hoe u zo praktisch mogelijk kunt voldoen aan REACH.
De presentatie is interactief met gelegenheid tot stellen van vragen.