Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Veiligheid en Milieu Wetgeving     2014

Groeien op gebied van veiligheid

Bedrijven werken continu aan het behoud en verbeteren van hun veiligheidsprestaties. Denk bij ‘veiligheid’ niet alleen aan incidenten, maar ook aan leiderschap, de kwaliteit van het veiligheidsbeheerssysteem en de technische integriteit van installaties. Het is echter moeilijk om aan te geven ‘hoe veilig’ een bedrijf is en welke maatregelen effectief zijn om de veiligheid verder te verhogen. In deze presentatie zal worden verteld welke ontwikkelingen op dit moment in de Nederlandse industrie plaatsvinden en hoe bedrijven in één oogopslag inzicht kunnen krijgen in hun “Safety Maturity” en verder kunnen groeien.