Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Abstracts bijeenkomsten: Selecteer & Consulteer

Abstract of Veiligheid en Milieu Wetgeving     2014

Gevaarlijke Stoffen: een vooruitblik naar 2015

In een groot aantal bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven hebben te maken met een kritische blik vanuit hun omgeving, een versterkte handhaving en wijzigingen in nationale en internationale wet- en regelgeving. In 2015 gaat er veel wijzigen op het gebied van gevaarlijke stoffen waaronder de classificatie (EU-GHS (CLP)), de externe veiligheid (BRZO), de opslag (PGS15, PGS31) en het transport (ADR). Zo zal de EU-GHS, de indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels voor het gebruik, definitief haar intrede doen. De PGS15 (de richtlijn waarin de regels zijn opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd) en het