Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Veiligheid en Milieu Wetgeving     2014

Balanceren tussen bedrijven, overheid en brancheverenigingen

De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken komt meer en meer bij bedrijven te liggen. De overheid bepaalt niet meer hoe de regels ingevuld moeten worden, maar bedrijven krijgen de vrijheid om dit zelf te doen. Brancheverenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe weet je of de invulling voor de Inspectie SZW voldoende is? Er wordt een aantal goede praktijken gepresenteerd om te zien hoe we elkaar kunnen versterken.