Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Legislation, Classification and Waste     2012

REACH en wat betekent dit in het licht van arbeidsomstandigheden?

In deze presentatie wordt ingegaan op REACH en de eindgebruikersverplichtingen en de aansluiting van deze verplichtingen op arbeidsomstandigheden. Ook wordt kort aandacht besteden aan de