Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of VKRT lezingenmiddag, De Reehorst - 1992     1992

Low cost thermoplastic composites for structured applications

Thermoplastische composietmaterialen kunnen globaal in twee klassen worden gerubriceerd: materialen met een lage kostprijs zoals b.v. GMT en materialen met een hoge kostprijs de zgn. advanced composites. De grote afstand in eigenschappen en derhalve toepassingsgebied tussen deze materiaalgroepen is de laatste jaren overbrugd door de ontwikkeling van de zgn. engineered thermoplastische composietmaterialen, ook wel industrial composites genoemd.
Deze lezing geeft een overzicht van de mogelijkheden van verwerking en assemblage voor industri