Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Wetgeving thema's: Reach, GHS, opslag gevaarlijke stoffen en afvalverwerking     2010

Reach en GHS/CLP

In deze lezing wordt ingegaan over de gevolgen van de nieuwe stoffenwetgeving genaamd Reach. Omdat deze wetgeving al enige tijd van kracht is wordt er een kleine terugblik gehouden op diverse zaken die geregeld zouden moeten zijn. Er wordt ingegaan op de eerste groep stoffen die geregistreerd moeten zijn per 1-12-2010. Bij de eerste registratie moeten ook de blootstellingscenario