Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Vulkanisatie en processing     2008

Vulkanisatie tijd van rubber producten

Als voorbeeld is van een standaard NR-compound m.b.v. een Rheometer onderzocht hoe de vulkanisatie graad afhankelijk is van temperatuur en tijd. Wanneer de temperatuur in het product door middel van ingevulkaniseerde thermokoppels bekend is, kan met behulp van een aantal Rheometercurves een theoretische vulkanisatie graad bepaald worden. Deze theoretisch bepaalde vulkanisatie graad wordt getoetst met een een simulatie van de temperatuur en de tijd met behulp van een temperatuur- geprogrammeerde Rheometer. De fysische eigenschappen van rubber zijn mede afhankelijk van vulkanisatie tijd en vulkanisatie temperatuur. In een groot product heeft niet iedere positie dezelfde temperatuur- tijd historie, en dus zijn er onvermijdelijke verschillen in de fysische eigenschappen binnen 1 product.