Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Algemene Ledenvergadering en Bedrijfsbezoek Helvoet Rubber & Plastics Technologies BV     2008

LSR- materialen-processen-producten

In de afgelopen jaren is er een sterke groei te zien geweest in het aantal toepassingen dat gerealiseerd wordt in LSR (Liquid Silicone Rubber). In de presentatie wordt aandacht besteed aan de steeds groeiende groep van materialen en hun eigenschappen. Eigenschappen die bepalend zijn voor het gedrag van het eindproduct en die hun invloed uitoefenen op de specifieke kenmerken van het proces. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de belangrijke rol die de matrijs in dit proces speelt. Aan de hand van een aantal productvoorbeelden wordt de rol die LSR bij Helvoet speelt toegelicht.