Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Wetgeving     2007

Zonder (arbo-)knelpunten geen arbocatalogus

Sinds de herziening van de Arbowet per januari 2007 kent Nederland een nieuw polderinstrument: de arbocatalogus. Dit middel draagt bij aan een terugtredende overheid en een grotere eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Een branchevereniging als de Nederlandse Vereniging van Rubber- en kunststoffabrikanten (NVR) kan een mooie rol spelen in dat proces. Maar is onze branche enthousiast over deze mogelijkheid om regels naar onze eigen hand te zetten? Wat is het voordeel voor een rubberverwerkend bedrijf en wat wordt er vervolgens van dat bedrijf verwacht? Hoe wordt de relatie met de Arbeidsinspectie? Hoe zal een arbocatalogus voor de rubberindustrie er uit zien? Wordt het een handige verzameling gevalideerde arbomaatregelen of een minimalistische poging om wetgever en vakbonden tegemoet te komen? Kent de Nederlandse rubberverwerkende industrie eigenlijk wel knelpunten die geschikt zijn om met behulp van een arbocatalogus opgelost te worden? Deze (en andere) vragen zullen aan de orde komen, maar uw idee