Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Wetgeving     2007

REACH en het kennissysteem stoffen

Vanaf 1 juni 2007 is het nieuwe Europese stoffenbeleid, REACH van kracht geworden. REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. Hiermee is het bedrijfsleven verplicht te zorgen voor het veilig produceren, veilig in de handel brengen en veilig gebruiken van chemische stoffen. Dus ook de rubberindustrie heeft met deze regelgeving te maken. Wat precies de verplichtingen zijn onder REACH en hoe het zit met stoffen in artikelen en met polymeren hoort u in deze presentatie. De Federatie NRK / NVR heeft een kennissysteem stoffen ontwikkeld waarmee voor de rubberindustrie makkelijk de risico’s van stoffen in kaart kunnen worden gebracht. Een kleine demonstratie is onderdeel van deze presentatie.